Ruiterweg 6a, 9469PN Schipborg

Klik hier om een reeks van de foto’s te bekijken.

Jouke is een enthousiaste vogel fotograaf . Hierbij een deel van de foto’s die hij op ons terrein heeft gemaakt in de periode van 28 mei tot 4 juni 2021.

 

De grote bonte specht; op de afgebeelde foto is het vrouwtje van de grote bonte specht te zien. Ze verschilt van het mannetje doordat ze geen rood op de kop heeft. Kenmerkend is de vaak golvende vlucht. Meestal hoor je eerst een korte en snelle roffel op een tak of boom. Als je ze dan probeert te zien verstoppen ze zich vaak achter de boomstam.
De zwartkop: Deze vogel eet zowel insecten als bessen. Hij valt op door zijn zang. Hoewel hij eigenlijk een zomergast is die ’s winters rond de middellands zee verblijft is er een verschuiving aan de gang zodat hij ook in de wintermaanden steeds meer waargenomen wordt.
De gekraagde roodstaart: Is een bosbewoner, hij houdt van oude bossen en parken met grote eiken.. Het mannetje is duidelijk herkenbaar. Het is een vogel die je niet veel ziet. Hij overwintert in Afrika en zijn status is kwetsbaar.
De bosrietzanger: Deze soort is makkelijk te verwarren met andere soorten. De bosrietzanger heeft de status van kwetsbaar. Komt voornamelijk voor in dichte vegetatie vlak bij water. Is een goede imitator van andere vogelgeluiden
De Torenvalk: Naast de buizerd is dit een algemene kleine roofvogel. Hij komt meestal voor in open landschappen. Heel vaak wordt hij biddend gezien. Hij maakt niet echt een nest maar broed in boomholten of nestkasten. Hij eet voornamelijk (spits)muizen andere kleine vogels en ook veel insecten.
Het eekhoorntje: Behalve vogels komen ook af toe andere dieren in beeld. Bijvoorbeeld een eekhoorntje met jeuk. Het zijn altijd leuke diertjes om te zien. Ze komen ook regelmatig op voederplaatsen af.